LEGO WEDO 2.0
bouw en programmeer je eigen
ROBOT

Meer Weten

Wat is Lego WeDo?

Education WeDo 2.0 is ontwikkeld voor basisschoolleerlingen van groep 4 tot en met groep 7 met als doel hun interesse in wetenschap en techniek te stimuleren. Dit wordt gedaan middels het gebruik van gemotoriseerde LEGO® modellen en eenvoudige programmering.

WeDo 2.0 is een praktijkgerichte leeroplossing waarbij leerlingen inzicht ontwikkelen, vragen durven stellen en leren hoe ze vragen kunnen beantwoorden en problemen uit het dagelijks leven kunnen oplossen. De leerlingen doen kennis op door vragen te stellen en problemen op te lossen. Dit materiaal reikt de leerlingen niet alles wat ze moeten weten aan. In plaats daarvan worden ze gestimuleerd om zich af te vragen wat ze al weten en om te ontdekken wat ze nog niet begrijpen.

Wetenschappelijke en technische vaardigheden die worden ontwikkeld

Vragen stellen en problemen definiëren.

Modellen ontwikkelen en gebruiken.

Een onderzoek plannen en uitvoeren.

Gegevens analyseren en interpreteren.

Gebruikmaken van rekenen en computational thinking.

Verklaringen bedenken en oplossingen uitwerken.

Argumenteren op basis van bewijzen.

Informatie verkrijgen, beoordelen en doorgeven.

Activiteiten
Projecten