Plusklas

Chris is co-founder samen met Coderminds van de plusklas programmeren. Ze geeft trainingen aan ouders en professionals, werkt 1-op-1 met mensen en is docent en oprichter van de Aware Parenting Academy en oprichter van de Nederlandse afdeling awareparenting.nl.

Bij Coderminds werken we samen met een psychologe, Chris Muller, MSc. Chris leerde zelf, net als de kinderen bij Coderminds, al jong als 9-jarige programmeren. Dat was nog in de jaren ’80 en thuis met haar vader op een laptop met een zwart-wit scherm. Ze werkte later een aantal jaren in de IT en heeft nu zelf een kind dat dol is op programmeren. Chris begeleidt onze docenten o.a. in trainingen en support hen in uitdagingen met kinderen.

Voor meer informatie over Chris kun je hier kijken.

 

Waarom?

Waarom doen we dit? Wij vinden het belangrijk dat leerlingen plezier hebben in leren en dat ieder kind de kans krijgt om echt te houden van leren. Ook kinderen die dat niet altijd dagelijks in de lessen op school kunnen vinden. In de plusklas bieden we daarom onze leerlingen een extra uitdaging in hun passie en interesse van programmeren en robotica, die zorgt dat ze met plezier hierin verder kunnen leren EN met plezier kunnen leren leren.

De verdiepings-lessen in programmeren en robotica bieden hoogbegaafde kinderen niet alleen de uitdaging die zij zoeken, het is ook een erg geschikte methode om leerlingen te leren om zelf problemen op te lossen, hypothesen te maken en te testen, op hoger analytisch niveau na te denken, te leren hoe zelf te zoeken naar oplossingen, door te zetten, te leren plannen en ontwerpen, te leren om oplossingen te implementeren, samen te werken en resultaten van dit alles te leren presenteren.

Er zijn vaak wel basis-lessen in programmeren te volgen zoals tijdens de vakantie-kampen van Coderminds, tijdens de wekelijkse lessen en soms geven scholen les aan kinderen, maar sommige kinderen hebben behoefte aan meer diepgang en begeleiding hier in.

De voordelen op een rij:

 • De plusklas programmeren biedt ruimte om met gelijkgestemden met dezelfde passie voor programmeren en robotica zichzelf op een hoger niveau te ontwikkelen.
 • De plusklas voorziet in de behoefte van hoogbegaafde leerlingen, omdat zij baat hebben bij een groep met gelijke cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Dit helpt om een realistisch zelfbeeld te ontwikkelen, voor zijn welzijn en voor het verder kunnen ontwikkelen van de hoge intelligentie.
 • De plusklas biedt een omgeving die afgestemd is op deze kenmerken en daardoor tegemoet komt aan kinderen hun werkwijze, die vaak snel, intens (ook intens voelend), complex en creatief is.
 • De plusklas biedt ruimte voor het ontwikkelen van andersdenkend vermogen (ontwikkelen van kwaliteiten): diep denken, top-down denken en leren, lateraal denken, zorgzaam denken en beeldend denken.
 • De plusklas geeft ruimte krijgen voor het ontwikkelen van het vermogen om anders te voelen (de “zijns”-kwaliteiten te ontwikkelen): emotionele sensitiviteit, intellectuele sensitiviteit, denkbeeldige sensitiviteit, zintuiglijke sensitiviteit en psychomotorische sensitiviteit.
 • De plusklas geeft kinderen de ruimte voor hun hoge mate van autonomie: eigen vragen mogen stellen, eigen leerdoelen mogen opstellen, eigen afwegingen mogen maken, eigen oordelen vellen, eigen keuzes maken, (zelf)onderzoek enzovoorts.

Wat krijg jij als leerling?

 • Sociaal peer contact
 • Uitwisseling op hoog niveau met kinderen met eenzelfde passie voor programmeren en robotica
 • Leren met ontwikkelingsgelijken die jou begrijpen
 • Een onderwijsaanbod dat aansluit bij jouw anders denken, anders voelen en hoge behoefte aan autonomie.
 • De uitdagingen waar je brein naar hunkert!
 • Professionele begeleiding van leuke programmeer-experts
 • Een plusklas die gesteund wordt door een psycholoog met kennis van hoogbegaafdheid en de omgang met autonome kinderen

Tijdens de ontwikkeling van programmeervaardigheden ontwikkelen de leerlingen:

 • Hun executieve vaardigheden
 • Vorm en plek geven aan hun excitabilities en intensiteit
 • Uiting geven aan en contact maken in hun hoger denkvermogen
 • Leren om te leren
 • Ontwikkeling van hun analytisch denkvermogen
 • Ontwikkeling van hun praktisch denkvermogen en oplossingsvermogen
 • Werken aan een positieve levenshouding

Programma

Hoogbegaafde kinderen kunnen vaak goed voor langere tijd in hyperconcentratie en in flow werken en dat respecteren we. Wij vinden daarnaast beweging en gezondheid ook belangrijk en daarom is de plusklas in principe (rekening houdend met de flow van ieder kind), gebaseerd op blokken van ca. 45 min met tussendoor 15 min tijd om even te bewegen, te dansen, te spelen. Alles doen we met flexibiliteit, met ruimte voor de eigen autonomie en kijkend naar de behoeften van iedere leerling. Plezier in het leren en een prettige omgeving staan bij ons voorop, want dat is de voedingsbodem voor ontwikkeling!
Ons programma ziet er als volgt uit:
 • 09:30-10:00 Inloop (inloop) en gaan de kinderen zelf aan de slag met hun projecten
 • 10:00-10:45 groep opstart met interessante feiten over coderen of we bespreken een vaardigheid naar gelang de behoefte, zoals notities maken, je programmeer-project organiseren of hoe je ideeën georganiseerd houdt. Iedereen deelt bij de opstart waar ze aan gaan werken; Wat zijn je vragen? Wat wil je vandaag leren? Leerlingen kunnen daarbij zelf bedenken hoe ze dit gaan leren.
 • 10:45-11:00 Bewegen
 • 11:00-11:45 Werken aan het project
 • 11:45-12:45 Lunch, Buitenwandelen, Jeugdjournaal
 • 12:45-13:30 Werken aan het project
 • 13.30-13.45 Bewegen
 • 13:45-14:30 Project voor vandaag afronden, ideeën delen, project presenteren, reflecteren op het proces en wat de volgende stap is, eventueel thuis of in de volgende les.
 • 14:30-14:45 Ophalen

Voor wie?

 • Kinderen die al kunnen programmeren en zich willen zich verdiepen in bijvoorbeeld Python, HTML of Java.
 • Kinderen die hoogbegaafd zijn
 • Kinderen die houden van zelfsturend leren en zijn autonoom ingesteld.
 • Kinderen die zich voor langere tijd willen en kunnen concentreren.
 • Leeftijd 9-14 jaar

Plusklas Intake Formulier